• Trigmaster PLUS 2.4G | Odbiornik i nadajnik  w jednym + niezawodność gwarantowana
  • Elektroniczny wężyk | Pełna kontrola nad aparatem
  • Amaran oświetlenie LED | Technologia LED w zastosowaniach video

Kontakt

Aputure

Foxfoto
ul. Rąbieńska 18
94-227 Łódź
NIP: 9471916045
BDO: 000010258
tel. 0048 42 252 99 95
fax: 0048 42 252 99 96
e-mail: info@foxfoto.pl

 

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest firma Foxfoto s.c. Marcin Wieloch Michał Włodarczyk z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rąbieńskiej 18, kod pocztowy: 94-227 tel. 422529995. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować poprzez adres e-mail: biuro@foxfoto.pl lub listownie – na adres korespondencyjny: Łódź, ul. Brukowa 10, 91-341, z dopiskiem „Dane osobowe”. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a (RODO), tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych, artykuł 6 ust. 1 lit. f (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i przepisów prawa handlowego oraz podatkowego. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzanie danych przed odwołaniem zgody. Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi realizację umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.